e
e-Dome sa od svojho založenia intenzívne zaoberá otázkou energetickej efektívnosti a to nielen v rámci návrhu nových budov, ale aj v existujúcom fonde budov, kde je potrebná či už modernizácia alebo rekonštrukcia. Rozumieme moderným postupom a riešeniam, neustále sa vzdelávame a našou snahou je nielen integrácia správnych postupov do návrhu, ale aj samotný proces realizácie a následnej prevádzky z pohľadu reálneho zavedenia odporúčaní do prevádzky budov a dosiahnutie plánovanej energetickej efektívnosti. Jednou z možností realizácie rekonštrukcie je aj Garantovaná energetická služba - GES (ang. Energy performance contract - EPC), ktorej poskytovateľom (ESCO) sme od roku 2015.
  • naša spoločnosť sa zaoberá službami energetických úspor (GES – garantovaná energetická služba)
  • máme vlastný špecializovaný tím pre návrh, realizáciu budov ako aj prevádzku a energetický manažment
  • spoločnosť disponuje tímom certifikovaných energetických audítorov, autorizovaných inžinierov aj v oblasti energetickej hospodárnosti budov
  • e-Dome je najväčšie štúdio stavebnej fyziky v SR, v rámci našej práce využívame najmodernejšie SW vybavenie, prístroje na diagnostiku a monitorovanie stavebno-fyzikálnych parametrov
+421 2 58 222 831
© 2011 e-Dome a.s. Všetky práva vyhradené.
Design & programming by Soyamedia
e-Dome
je členom
V prípade uplatnenia Vašich práv ako dotknutej osoby, resp. v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany Vašich osobných údajov v našej spoločnosti,
sa môžete obrátiť na našu zodpovednú osobu:
MENKE LEGAL s. r. o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava, +421 221 291 410, Email: gdpr@menke-legal.com